GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Ljudambassaden är en enskild firma som drivs av Fredrik Emmerfors och som följer Datainspektionens riktlinjer för säker hantering av personuppgifter, inklusive rapportering av personuppgiftsincidenter inom 72 timmar.

Ljudambassaden använder ej maillistor, nyhetsbrev, kontakt- eller registreringsformulär, webshoppar, kommentarsfält, Google Analytics el dyl, där insamling eller bearbetning av personuppgifter sker.

Ljudambassaden hanterar aldrig känsliga personuppgifter.

Ljudambassaden publicerar aldrig foton på personer utan deras tillåtelse.

I ljudinspelningar till ljudguider eller liknande sparas aldrig några personuppgifter.

De enda personuppgifter som förekommer hos Ljudambassaden är sådana som uppkommit genom kontakt med kunder (företag, kommuner m.fl.) och omfattar följande:

  • Tidigare och nuvarande mailkonversationer (Gmail) i samband med information, försäljning och genomförande av olika uppdrag. Dessa mailkonversationer anses nödvändiga för verksamhetens utförande. Om du haft eller har mailkontakt med Ljudambassaden kan du alltid höra av dig och få veta vad som finns sparat, och dessutom få tidigare mail raderade. Ljudambassaden sparar de mail som anses vara viktiga (eller juridiskt nödvändiga) för tidigare, pågående eller framtida relationer och affärer, och rensar regelbundet ut ovidkommande mail. Alla personuppgifter och övrig information i inkommande mail anses vara lämnade i samtycke.
  • Namn och företagsuppgifter i avtal och fakturor. Dessa sparas av juridiska och bokföringsmässiga skäl, såväl digitalt som i pappersform. Alla sådana uppgifter anses vara lämnade i samtycke.
  • Kortfattade, neutrala notiser i samband med telefonsamtal eller mailkonversationer. Dessa notiser rör enbart affärs- och kundrelationer och är aldrig privata. Endast kontaktpersoners namn, jobbtelefon och jobbmail sparas. Dessa notiser anses nödvändiga för verksamhetens utförande och inaktuella uppgifter rensas regelbundet ut. Om du har haft eller har kontakt med Ljudambassaden kan du alltid höra av dig och få veta vilka notiser som finns sparade om ditt eller ert företag. Om så önskas kan du även få dessa raderade, såvida de inte behöver sparas av juridiska skäl.

Ljudambassaden sprider eller säljer aldrig några personuppgifter vidare till tredje part.

Om du har några frågor kring Ljudambassaden och GDPR, tveka inte att höra av dig till mig på fredrik.emmerfors(at)gmail.com.

Vänliga hälsningar,

Fredrik Emmerfors.