Om ljudguider

Allmänt

IMG_1880

Östra kyrkogården i Göteborg.

Ljudguider/audioguider och andra typer av platsspecifikt lyssnande blir allt vanligare i Sverige, och tekniken för distribution utvecklas och förbättras hela tiden. I takt med att fler upplever hur roligt och intressant det är att följa en välproducerad ljudguide är det min övertygelse att efterfrågan kommer att öka!

Jag har 14 års erfarenhet av radioarbete och under de senaste 9 åren har jag producerat ett 30-tal ljudguider av skilda slag.

Fördelarna med att välja just mig som producent är att jag behärskar alla delarna i produktionskedjan väl, är flexibel under arbetsprocessen samt är enkel och effektiv att samarbeta med.

Dessutom är jag genuint intresserad av att innehållet blir korrekt och av högsta kvalitet, och jag går därför in i varje ny produktion med nyfikenhet, kreativt tänkande och stor entusiasm. I gengäld vill jag själv bli professionellt, generöst och effektivt bemött.

En viktig sak i sammanhanget är att jag inte knyter upp mina uppdragsgivare till något speciellt distributionssystem – jag producerar enbart innehållet och levererar det i form av färdiga ljudfiler. Det gör att du som uppdragsgivare själv har kontroll över distributionen, via QR-koder, egen hemsida, appar, utlåning/uthyrning av mp3-spelare el. dyl.

20140219_114048

Christer Mellqvist, Ö. Kyrkogården i Göteborg.

Produktionsmetoder

Jag producerar ljudguider på i grunden två sätt:

1. Manusbaserad ljudguide. Ett manus tas fram som sedan jag eller någon annan läser in. Om översättning + inläsning på andra språk efterfrågas löser vi det tillsammans.

2. Samtalsbaserad ”radioguide”. Denna variant bygger på mina fleråriga erfarenheter som radioreporter. Tillsammans med en eller flera ”experter” spelar jag in väl förberedda, intervjuliknande samtal – oftast på plats vid de olika guidestationerna. Vid behov kompletteras och varvas de inspelade samtalen/intervjuerna med inlästa manuspartier.

Formen för mina ljudguider brukar vara antingen i form av ett antal separata stationer/ljudfiler (tillsammans med en karta) eller en sammanhängande promenad/ljudfil där de guidande instruktionerna ingår i manuset.

Vad jag kan erbjuda

Varje ljudguideproduktion skräddarsys efter uppdragets karaktär och uppdragsgivarens önskemål och som producent kan jag erbjuda följande:

* Rådgivning och planering av guidens upplägg/innehåll
* Författande av manus
* Granskning/bearbetning av befintligt manus
* Hjälp att hitta skådespelare eller andra personer för inläsning
* Producentskap/coachning vid manusinläsning i studio
* Egen inläsning av manus på svenska/engelska/tyska
* Förberedelser, inkl. samtalsskisser, inför på-plats-samtal
* Inspelning av på-plats-samtal och intervjuer
* Inspelning av miljöljud
* Redigering, mixning och slutproduktion

I mitt produktionsarbete samarbetar jag med ljudteknikern Johan Chandorkar och hans studio i centrala Malmö. Se Umami Produktion.

Nya ljudguider
Äldre ljudguider