På gång!

Hösten 2018 och vintern 2019 samarbetar Ljudambassaden med Skånes Hembygdsförbund. Det gäller dels heldagskurser i inspelning och redigering av ljudguider, dels arbete på plats ute hos några föreningar som lär sig att spela in och redigera eget material. Ett roligt och viktigt projekt för att hålla kulturarvet levande!

12 Mars presenterar jag Ljudambassadens arbete kring ljudguider på SRKL:s konferens i Båstad. SRKL står för ”Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift” och rubriken på min föreläsning är ”Att lyssna på historien – ljudguider i kulturarvets tjänst”.